Νομοθεσία

Παραθέτονται οι ισχύουσες διατάξεις δασικής-περιβαλλοντικής και κυνηγετικής νομοθεσίας :

Για το άνοιγμα των αρχείων απαιτείται acrobat reader ή ανάλογο αναγνώστη αρχείου pdf.
Για το download/κατέβασμα του αρχείου, δεξί κλικ και επιλογή download as.. ή αποθήκευση περιεχομένου ως...

Δασικός Κώδικας

Κυνηγετικές Ομοσπονδίες Ελλάδος

Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις(Ν.3170/2003)

Πίνακας Προστατευόμενων Περιοχών σε Εθνικό Επίπεδο

Καθορισμός Ετήσιας Συνδρομής στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους και Ρυθμίσεις Θήρας για την Κυνηγετική Περίοδο 2010-2011

Για δικαιολογητικά έκδοσης κυνηγετικής άδειας εδώ