Προσωπικά Video

κυνήγι λαγού με Ελληνικό Ιχνηλάτη_2012

κυνήγι λαγού με αρτουά_2012

live κυνήγι λαγού με Ελληνικό Ιχνηλάτη_2011

 

live κυνήγι λαγού με αρτουά_2011

 

Αποτελέσματα για λαγό αρχή κυνηγ 2010

 

αρτουά και ζωντανός λαγός_vol.1_2010

αρτουά και ζωντανός λαγός_vol.2_2010

αρτουά και ζωντανός λαγός_vol.3_2010

live αρτουά & ελληνικός ιχνηλάτης_2010

Αποτελέσματα για λαγό αρχή κυνηγ 2009

Κυνήγι λαγού με 5 αρτουά & Ελληνικό ιχνηλάτη

Κυνήγι λαγού με 3 αρτουά

Κυνήγι λαγού με 4 αρτουά (σήκωμα&δίωξη)

Κυνήγι λαγού με αρτουά & Ελληνικό ιχνηλάτη